تعرفه تبلیغات کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
دانلود رمان زیبای بختک ,موبایل و pdf دانلود رمان زیبای بختک ,موبایل و pdf

 

pdf دانلود رمان بختک | mahtabi22 کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)

jar1 دانلود رمان بختک | mahtabi22 کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)

jar2 دانلود رمان بختک | mahtabi22 کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)

epub دانلود رمان بختک | mahtabi22 کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه ePUB)

android دانلود رمان بختک | mahtabi22 کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای اندروید (نسخه APK)

 

21 دانلود رمان بختک | mahtabi22 کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) قسمتی از متن رمان :

روی آخرین پله ورودی خانه نشسته بود، یکی از کفش هایش را در دست گرفته بود و واکس می زد. ناشیانه برس را روی چرم کفشش می کشید، فقط می خواست هر چه سریعتر از خانه بیرون برود. دوباره خواهرش مهرناز آمده بود به خانه شان و متلک های تیز و تندش روح و روانش را نشانه گرفته بود. یکی از کفش های واکس خورده را به پا کرد و سراغ آن یکی رفت، همزمان صدای مهرناز را شنید:
-مامان، فکر می کنی کی این وسط ضرر کرد؟ کاوه؟ چه خوش خیالی شما، خواهر بدبخت من دو دستی خاکو ریخت رو سر خودش
صدای مادرش را شنید که ملتمسانه می گفت:
-دختر یواش، میشنوه، هنوز نرفته بیرون
صدای خواهرش بالا رفت:
-خوب دارم میگم که بشنوه، مگه ازش می ترسم؟ می گم تا بدونه چه غلطی کرده
-مهرناز تو هر دفه میای اینجا نبش قبر می کنی، مادر پسره خانوم باز بود، هرز بود، با اینو اون بود
صدای نق نق دختر مهرناز را شنید،به دنبالش صدای مادرش بلند شد:
-پاشو به بچه شیر بده گرسنه است
مهرناز غرید:
-کدوم شیرو بدم مادر من؟ اینقدر حرص خوردم شیرم شده زرداب، بچه ام می خوره بهش نمی سازه
عصبی لنگه ی دیگر کفشش را به پا کرد. دوست داشت از پله ها بالا برود و در ورودی را باز کند و رو به مهرناز فریاد بزند که اگر اینقدر خاطراتِ گندیده ی گذشته را هم نزند و بوی لجنش را در هوا پخش نکند، حرص نمی خورد و شیرش هم زرداب نمی شود. دستی به پیشانی اش کشید. حوصله ی جنگ و دعوای دیگری را نداشت. مهرناز صاحب اختیار دهانش نبود، وقتی دهان باز می کرد


منبع : نودهشتیا

کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام