تعرفه تبلیغات کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
دانلود رمان باز باران … بی ترانه | موبایل و PDF دانلود رمان باز باران … بی ترانه | موبایل و PDF

pdf دانلود رمان باز باران ... بی ترانه | تینکربل کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)

jar1 دانلود رمان باز باران ... بی ترانه | تینکربل کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)

jar2 دانلود رمان باز باران ... بی ترانه | تینکربل کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)

epub دانلود رمان باز باران ... بی ترانه | تینکربل کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه ePUB)

android دانلود رمان باز باران ... بی ترانه | تینکربل کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) دانلود کتاب برای اندروید (نسخه APK)

 

21 دانلود رمان دنیا همان یک لحظه بود | Artmis69 کاربر نودهشتیا (PDF و موبایل) قسمتی از متن رمان :

مضراب ها را با قدرت هرچه تمام تر روی سیم ها می کوبیدم درس بهار دلکش با اون همه لطافت را با خشن ترین حالت ممکن می زدم تا نشنوم صدای خنده هایی را که از طبقه ی پایین می آمد…!
بار چهارمی بود که مضراب را اشتباه روی سیم سل فرود می آوردم… لعنتی…! مضراب ها را روی سنتور پرت کردم که یکی از روی سنتور افتاد کلافه دستی به صورتم کشیدم و بلند شدم تا مضراب را بردارم که پایم را دقیقا رویش گذاشتم و حلقه ی مضراب شکست…همان جا روی زمین نشستم نفسم را کلافه بیرون دادم اولین بار نبود که مضرابم را می شکستم . از همان جا کمی خودم را کشیدم در کشو را باز کردم و چسب قطره ای را بیرون آوردم. درش را باز کردم که چسب از سرش بیرون زد و من ماندم و انگشتی شستی که به انگشت اشاره ام چسبید…!
مضراب را روی تخت پرت کردم و چسب را داخل سطل آشغال انداختم.
صدای خنده هایی را می شنیدم… لعنت بهت… لعنت به هردوتون!
بغض حجیم شده ام را قورت دادم و به خودم توپیدم : حق نداری گریه کنی… فهمیدی؟!
کشوی اول را باز کردم استون را در آوردم و بی حوصله استون را روی دو انگشتم خالی کردم …!
از هم باز شدن انگشتانم انگار راه نفسم را باز کرد به در کمدم تکیه دادم و عمیق نفس کشیدم صدای جیغ و دستی که شنیدم اشک را تا پشت پلک هایم مهمان کرد…!
در اتاق با شدت هرچه تمام تر باز شد و سر من به سرعت چرخید…
سپیده بود … اوففف…
اخم هایم را در هم کشیدم اما اجازه نداد صدایم بلند شود چون سریع گفت : ترانه… ترانه تو رو خدا پاشو بیا بریم پایین…
نگاهم رنگ تمسخر گرفت… برم پایین.. آن هم درحالی که او اینجاست…

منبع : نودهشتیا

کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام
دانلود رمان