تعرفه تبلیغات کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
دانلود رمان اول تو بگو - PDF و موبایل


دانلود رمان برای کامپیوتر (نسخه PDF)
دانلود رمان برای موبایل (نسخه پرنیان)
دانلود رمان برای موبایل (نسخه کتابچه)
دانلود رمان برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه ePUB)
دانلود رمان برای اندروید (نسخه APK)

جلوی آینه ایستادم.داشتم خودم بر انداز می کردم.یهو خندم گرفت.تو آینه به خودم گفتم: آرتین از تو خل تر پیدا نمی شه که چی مثلا .دوباره می خوای بری دانشگاه اونم چی زبان.تو که مثل بلبل حرف می زنی آخه.نمی گن تو دندونپزشکی خوندی اینجا چه کار می کنی اونم با این سن و سال دوباره خودم جواب خودمو دادم: -به تو چه.دلم می خواد فضولو بردن جهنم.مگه ۲۸سال زیاده واسه دانشگاه رفتن .خاک تو سرت چه ذوقی ام داری برای رفتن.دیگه از آینه دست کشیدم .گوشیمو برداشتم و شماره گرفتم.باز رفت رو پیغام گیر.اینبار پیغام گذاشتم:ببین کیوان خان قول و قرار مون یادم هست .قرار بود دانشگاه قبول شیم.من شرطو بردم باز دبه کردی گفتی باید نمره هاتم خوب بشه.اوکی .امروز دارم میرم دانشگاه .اینبار زیر شرطو شروط بزنی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی .شب که میام خونه باید سویچ ماشینت تو اتاق من باشه وگرنه خودم میام دم خونتون .قطع کردم.کیفو برداشتم و از اتاق زدم بیرون.علی منو دید و با خنده گفت: -به به !آقا خوشگله کجا با این عجله -علی !ضد حال نزن دیگه صبحی -اوه حالا چرا پاچه میگیری! محلش ندادم و رفتم پایین وای آتوسااومد.اینو دیگه نمیشد کاریش کرد تا منو دید خندید و راهشو کج کرد .از صد تافحش بدتر بود حرصم در اومد -داد زدم:هر هر خنده داره بی نمک یهو جبهه گرفت و گفت:مامان بیا این سوگلی بی ادبتو ببین هر چی از دهنش در می یاد میگه بی تربیت. مامان اومد بیرون از آشپزخونه و با اخم گفت:بسه تا حالا هر چی مزه پرونی کردین چه کارش دارین .با لبخند مهربونی اومد جلومو گونمو بوسید و گفت:برو مامانم به سلامت. داشتم میرفتم که دوباره مامان صدام کرد و گفت:کجا آرتینم وایسا مامان واست اسفند دود کنم آتوسا با لحن با مزه ای گفت:مامان من میدونم این فقط می خواد بره حال دخترای اونجارو بد کنه بیاد آخه کرجیا نمیدونن یه همچین پسری تو بالا شهر تهران زندگی می کنه بده خب واسه داداشم. دهنمو کج کردم بهشو گفتم:خیار شور !!حرف نزنی نمیگن خدای نکرده لال تشریف دارین. مامان دیگه عصبانی شدو گفت:بسه دیگه بی ادبی حق ندارین به هم توهین کنین تو هم برو دیگه وایسادی اینجا کل کل میکنی.
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام