تعرفه تبلیغات کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
رمان دختری به نام گلی رمان دختری به نام گلی

 

رمان دختری به نام گلی امیر علیشیر نوایی، سیاستمدار و فرهنگ مردم برجسته واپسین دهه های روزگار فرمانروایی تیموریان است. برابر با آنچه در منابع تاریخی آمده، امیرعلیشیر در هیچ برهه ای از زندگی خود همسری برنگزید، تا پایان عمر تنها زیست، مجرد ماند و به تعبیر بابر «از علاقه زوجیت آزاد زندگی» کرد. درباره این که چرا امیر علیشیر «تمام عمر گرامی را به تجرد» گذرانید، در منابع تاریخی چیزی که بتوان شایان توجه و قابل اعتنا برشمرد ذکر نشده است. البته، در افسانه ها و داستان های عامیانه هراتیان روایتی وجود دارد که تجرد امیرعلیشیر را با ناکام ماندن وی در ماجرایی عشقی مرتبط ساخته است. مطابق این داستان، امیرعلیشیر دلباخته و شیفته دختری زیباروی به نام، گلی، بود و سودای ازدواج با وی را به سر داشت، اما سلطان حسین بایقرا مانع انجام پیوند و نزدیکی میان آن دو گردید و بر آن شد تا گلی را به عقد خویش درآورد. بی خبر از آنکه گلی دل در گرو مهر امیرعلیشیر داشت، این جفا را برنتایبد و پیش از همبستری با سلطان خودکشی نمود.

DokhtariBeNameGoli_www_irebooks_com_.pdf

+ خلاصه داستان دلخراش دختری به نام گلی

 

 

رمان دختری به نام گلی ">رمان دختری به نام گلی
امیر علیشیر نوایی، سیاستمدار و فرهنگ مردم برجسته واپسین دهه های روزگار فرمانروایی تیموریان است. برابر با آنچه در منابع تاریخی آمده، امیرعلیشیر در هیچ برهه ای از زندگی خود همسری برنگزید، تا پایان عمر تنها زیست، مجرد ماند و به تعبیر بابر «از علاقه زوجیت آزاد زندگی» کرد. درباره این که چرا امیر علیشیر «تمام عمر گرامی را به تجرد» گذرانید، در منابع تاریخی چیزی که بتوان شایان توجه و قابل اعتنا برشمرد ذکر نشده است. داستان های عامیانه هراتیان روایتی وجود دارد که تجرد امیرعلیشیر را با ناکام ماندن وی در ماجرایی عشقی مرتبط ساخته است.">البته، در افسانه ها و داستان های عامیانه هراتیان روایتی وجود دارد که تجرد امیرعلیشیر را با ناکام ماندن وی در ماجرایی عشقی مرتبط ساخته است. مطابق این داستان، امیرعلیشیر دلباخته و شیفته دختری زیباروی به نام، گلی، بود و سودای ازدواج با وی را به سر داشت، اما سلطان حسین بایقرا مانع
انجام پیوند و نزدیکی میان آن دو گردید و بر آن شد تا گلی را به عقد خویش درآورد.
بی خبر از آنکه
گلی دل در گرو مهر امیرعلیشیر داشت، این جفا را برنتایبد و پیش از همبستری با سلطان خودکشی نمود.

کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام