تعرفه تبلیغات کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
اِنزِوا اِنزِوا

فاطمه.ش _ شباهنگ

دلم کرده هوای کویِ آن عشق الهی

دلم پَر می کشد تا که رسد بر آستانش

زِ دستانش امید و عشق می چینم

قدم، محکم نَهَم در راهِ پاکش

همان یکتا خدای آسمان ها

که افسون ستاره در نگاهش آشکار است

دلم پَر می کشد تا آسمان ها

صدایم پر زِ بغض و

سکوت شب دلم را می فشارد

دلم پر می کشد تا قعر دریا

در آن احساس مرجان های ساکت

نشان عشق می یابم

دلم پر می کشد بر خاک سرد و

دلم بالش شکست و

همان جا روی ساحل لنگر انداخت

فاطمه.ش _ شباهنگ

کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام